EN Fotky z priestoru kde cvičíme, pár našich fotiek, nechávame si nafotiť fotografkou.